Hovedseksjon

Elevrådet

Din rett

Elevrådet Svarttjern skole:

Hvert år velger klassene to elever som skal representere klassen i skolens elevråd. Elevene møter av og til begge to, og iblant møter kun en av representantene. Sosiallærer leder elevrådsmøtene, ettersom elevene våre er første- andre- og tredjeklassinger.

Møtene holdes ca. en gang i måneden, og sakene tas opp i klassens time både i forkant og etterkant for å sikre elevmedvirkning og demokratiske prosesser.

Elevrådet har eksempelvis jobbet med utvidet storefri som ble gjennomført i desember og skolegenser. Vi har også jobbet fram månedens lek, slik at alle elevene på hele skolen hver måned lærer den samme leken. Da har alle forutsetning for å delta i akkurat den leken i friminuttene, og kan forhindre at noen går alene og føler de ikke har noen å leke med.