Elevrådet

Din rett

Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. 

Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet. 

Det er vanlig at hver klasse velger sine elevrådsrepresentanter i begynnelsen av skoleåret. 

Elevrådsrepresentantene i hver klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor. 

Elevrådet kan f.eks: 

  • være med på å bestemme regler på skolen 

  • si fra hvis det er ekkelt på doen eller dårlig luft på skolen 

  • fortelle lærerne hvordan elevene vil at undervisningen skal være