Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Små barns helse

Helsesykepleier på Svarttjern skole er:

Ane Skeie Hermansen
Tlf. 477 84 501
E-post: ane.skeie.hermansen@bgr.oslo.kommune.no
Mandag- fredag 08.00 - 15.30

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan nå bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten skriftlig. Slik gjør du:

  • Logg deg inn på helsenorge.no
  • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
  • Klikk på helsekontakter
  • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
  • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten


Skolehelsetjenesten i bydel Grorud

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnskontrollen på helsestasjonen og består av helsesøster, psykolog og familieterapeut. Grorud helsestasjon har også et Familieteam som kan gi støtte og veiledning ved sammensatte problemer rundt barnet og familien. Helsesøster eller sosiallærer kan formidle kontakt.

Helsetjenesten ved skolen er av forebyggende art, og skal ikke behandle sykdom. Hvis sykdom eller forhold som krever behandling oppstår, vil barnet bli henvist til andre behandlings- eller hjelpeinstanser.

Skolens kontor vil ha opplysninger om hvor og når vi er å treffe dersom vi ikke er tilstede i den oppgitte kontortiden.

Skolehelsetjenesten utfører pålagte oppgaver fra helsemyndighetene, herunder vaksinering, måling av vekt og høyde, syn- og hørseltest. Ved vaksinering innhentes alltid samtykke fra foresatte i forkant.

Vaksinasjon foregår på 2., 6., 7. og 10. trinn. Informasjon/tilbud om vaksiner gis skriftlig før vaksinasjon utføres.

Om vaksinene som blir tilbudt: se www.fhi.no Her kan du også skrive ut vaksinasjonskort for vaksiner du har tatt. Søk etter «Mine vaksiner» og logg inn med MinID eller BankID.

Vi samarbeider tett med lærerne og veileder/underviser i tema som både lærerne og vi mener er aktuelle. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og har blant annet møter med lærere og PPT på skolen v/ behov.

Skolehelsetjenesten ønsker kontakt med de foresatte, og tar gjerne i mot henvendelser.

Skolehelsetjenesten legger stor vekt på å være et ”lavterskeltilbud” slik at elevene kan komme innom uten å ha avtale og snakke med oss om det som opptar dem.

Hva kan du snakke med helsesøster om?

Skolehelsetjenesten er et tilbud for barn og ungdom mellom 5 og 20 år. Elevene kan komme innom helsesykepleier uten avtale og snakke om alt de lurer på, som for eksempel:

• kropp og helse
• pubertet
• kjærlighet
• legning
• kjønnsidentitet
• vennskap
• problemer med venner eller familie
• vanskelige tanker og følelser
• stress
• mobbing
• kosthold, aktivitet og spiseproblematikk

I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten:

• Undervisning i grupper og klasser om blant annet pubertet, seksualitet, psykisk helse
• Helsesamtale med alle elever og foresatte på 1. trinn
• Helsesamtale med alle elever på 8. trinn
• Veiing og måling på 3. og 8. trinn
• Vaksinering på 2, 6, 7 og 10 trinn. Informasjon/tilbud om vaksiner gis skriftlig før vaksinasjon utføres.

Noen ganger trenger eleven mer hjelp. Da kan helsesykepleier sette eleven/foresatte i kontakt med f.eks. lege, fastlege, tannlege, fysioterapeut, familieveileder eller psykolog.

Helsesykepleier har taushetsplikt


Helsesykepleier jobber etter Helsepersonelloven og har en streng taushetsplikt. Det betyr at de som hovedregel ikke har lov til å fortelle videre det de snakker med eleven om.

Når eleven er under 12 år, må helsesykepleier i de fleste tilfeller fortelle foreldrene at eleven har vært hos skolehelsetjenesten og litt hva de har snakket om.

Når eleven er over 12 år, kan elever snakke med helsesykepleier uten foresatte sitt samtykke. I noen tilfeller vil det likevel være nødvendig å gi foresatte informasjon, for eksempel dersom man er bekymret for barnets helse.

Når eleven er over 16 år vil i hovedsak ingen opplysninger bli gitt til foresatte uten at eleven har gitt samtykke til det.

Foreldre kan også be om hjelp fra skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten ønsker kontakt med de foresatte og tar gjerne imot henvendelser.

Skolehelsetjenesten kan være et bindeledd mellom elevene, skolen og andre helsetjenester som for eksempel fastlege, kommunens psykiske helsetjenester og tannhelsetjeneste.

Foresatte kan også involvere skolehelsetjenesten ved ulike helseutfordringer som kommer i veien for læring. Skolehelsetjenesten kan da i samarbeid med skolen sørge for ekstra tilrettelegging og tettere oppfølging.