Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

AAA

Miljøledelsen i Oslo Kommune
Bystyret i Oslo har innført miljøstyring i alle kommunale virksomheter. For Osloskolen som for de fleste av kommunens virksomheter, er sertifiseringssystemet Miljøfyrtårn valgt. Miljøfyrtårn er et enkelt program for miljøledelse og miljøhandling i Norge. Det er definerte miljøkrav som virksomheten må tilfredsstille. Sertifiseringen er et middel for å oppnå en bedre miljøeffektivitet. Byrådet ønsker at Oslo skal være en ledende kommune i innsatsen for et bedre miljø. Målet er at vi skal overlevere byen til neste generasjon i en bedre miljøtilstand enn vi selv overtok den. Gjennom styringstiltak ønsker byrådet å spare ressurser og minske belastningen på det ytre miljøet.

På vår skole vises dette gjennom for eksempel

 • Alle klasser tar ansvar for å rydde utearealet gjennom Rusken-aksjon.
 • Alle elever henger fra seg yttertøyet utenfor klasserommet, og skifter til innesko.
 • De fleste elevene går til skolen.
 • Vi bruker kollektiv transportmiddel ved ekskursjoner. Skolen betaler RUFUS-kort. Ved kortere turer i nærmiljøet, går vi.
 • Svarttjern skole har installert sentralt driftsanlegg (SD) som styrer varme og ventilasjon. Skolens energiforbruk registreres og følges opp.
 • Ved behov for lufting i vinterhalvåret skal det luftes kort og effektivt slik at det ikke oppstår unødvendig varmetap i lokalene. 
 • Kildesortering: Papir, drikkekartonger, glass, metall, plast, lysrør, sparepærer, elektronisk avfall og organisk avfall resirkuleres 
 • Vi kopierer og skriver ut på begge sider av arket
 • Vi bruker minst mulig engangsprodukter som for eksempel bestikk, tallerkener, engangsgrill etc.

Skolens handlingsplan

Hver klasse

 • Miljømål nedfelt i alle trinns årsplaner knyttet til kompetansemål i naturfag

Elevråd

 • Skolens miljøarbeid tas opp på elevrådet en gang i året. Elevrådet kommer med forslag til miljøtiltak.
 • Miljøansvarlig og elevrådsrepresentanten på 4. trinn går miljøinspeksjon to ganger i uka i perioder. I denne inspeksjonen er det fokus på avfallssortering og innemiljø etter gitte kriterier. Beste klasse/trinn havner i Gullruta.

Skolen

 • En årlig miljødag. Tema vil variere fra år til år.

Ledelse, administrasjon, vaktmester

 • Oppsyn med kildesortering, energisparing, inneklima osv. og registrering (gjennom året og med årlig rapportering til UDE)
 • Miljøvennlig renhold

Årlig klima- og miljørapport for 2021

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/142192

Miljøsertifikat
En av miljøstasjonene på Svarttjern