Øvrig personale

Bodil Kristiansen

Konsulent: Bodil Kristiansen

Åshild

Renholdsleder: Åshild Lien

Rolf Fagerli

Vaktmester: Rolf A Fagerli

Spesialpedagog: Eli Størksen

Fagansvarlig lesing og skriving: Tove Sarre Jensen

Fagansvarlig regning: Linn Moe

Skolens assistenter
Fra venstre foran: Gul - Anette - Aferdita - Maya - Laki - Aisha - Eva - Fhilvic - Latifa - Åshild - Jan-Erik
Fra venstre bak: Nahom - Lorena - Eirin - Karina - Lena - Pascal . Cathrine - Ann Cathrin - Hilde Sofie