Hovedseksjon

Skolens historie

Svarttjern skole

Svarttjern skole er Oslos eneste 1–3 skole, beliggende på Romsås bydel i Oslo. Skolen ligger på en liten høyde sørvest for badevannet Svarttjern, som også har gitt navn til skolen.