Hovedseksjon

Strategisk Plan 2024

Vi vil sikre et høyt fokus på grunnleggende ferdigheter. Gode leseferdigheter er særlig viktige for vår elevgruppe. Det er viktig at vi har god oversikt over elevenes faglige utvikling. Vi skal derfor videreutvikle skjematikk/verktøy som kan hjelpe oss å ha god oversikt over elevenes progresjon i regning.

God undervisning skjer ved god faglig og relasjonell klasseledelse. Vi skal derfor bevisstgjøre og skolere oss på god klasseledelse. Vi bringer med oss videre prinsippene i "fellesskapende didaktikk" som forutsetninger for god undervisning/klasseledelse. Fellesskapsorientert klasseromsdidaktikk kan forebygge utenforskap og mobbing.

Skoleledelsen skal observere undervisningen systematisk.

I 2024 har Aktivitetsskolen flere baseledere enn tidligere. Det vil lette arbeidet med å holde godt fokus på læringsstøttende aktiviteter og sikre godt faglig samarbeid mellom de ansatte.

(Profil til Svarttjern skole)

 
Vennlig hilsen
Svarttjern skole