Strategisk Plan 2020

Svarttjern skole ligger på Romsås og er Oslos eneste 1-3 skole.

Skolens visjon er "Små barn, store muligheter"og "Læringsutbytte i hver læringsøkt".

"Vårt mål er at alle skal oppleve et inkluderende og trygt skolemiljø med høy faglig standard. Alle barn vil lære. Alle barn har en gnist i seg. Alt vi har å gjøre er å tenne denne gnisten med motivasjon, varme, forventninger, trygghet og støtte. Vi har høye ambisjoner for våre elever!" (Profil til Svarttjern skole)