Strategisk Plan

 Svarttjern skole ligger på Romsås og er Oslos eneste 1-4 skole. Skolens visjon er "Små barn, store muligheter" "Læringsutbytte i hver læringsøkt". "Vårt mål er at alle skal oppleve et inkluderende og trygt skolemiljø med høy faglig standard. Alle barn vil lære. Alle barn har en gnist i seg. Alt vi har å gjøre er å tenne denne gnisten med motivasjon, varme, forventninger, trygghet og støtte. Vi har høye ambisjoner for våre elever!" (Profil til Svarttjern skole)

Vil du lese hele Strategisk Plan for 2018, klikk på lenken på høyre siden.