Hovedseksjon

ICDP Foreldregruppe

To voksne utendørs

Bydelen skal starte ny foreldreveiledningsgruppe for Urdutalende foreldre.

Litt informasjon om foreldreveiledningsgrupper:

- Hva kreves: Du må delta 10-12 ganger. Kursene foregår på dagtid.
- Hva du oppnår: Du øker din kompetanse i forhold til samspill med barn. Du får mulighet til å diskutere hvordan det oppleves å være foreldre.
- Barneoppdragelse etc.
- Det vil bli gitt kursbevis til de som deltar i en foreldreveiledningsgruppe

For påmelding og mer informasjon se vedlagt PDF fil.

Vennlig hilsen
Svarttjern skole

Urdu info