Hovedseksjon

Nærmiljøskole

Barn som løper i gresset.

Svarttjern skole er en Nærmiljøskole

Skolen skal være sentral i nærmiljøet og fungere som en møteplass i og utenfor skoletiden. Flere av bydelens funksjoner er plassert på skolen slik at de lettere kan samarbeide med skole, foresatte og frivillige om å skape et helhetlig tilbud for elever og familiene deres. Målet er at alle i bydelen oppleve et trygt og godt nærmiljø hvor barn, foresatte, skole, bydel og frivillige står sammen (om å skape et godt oppvekstmiljø). Dette kaller vi en Nærmiljøskole.

(Mer informasjon kommer: Bydelens funksjoner på skolen)

Nærmiljøskolekoordinatoren på skolen heter Djana Repak, tlf.: 456 12 743 og er ansatt av bydelen i Aktivitets- og Kulturenheten med plass på skolen. Målet for denne stillingen er å etablere partnerskap med frivillige, nærmiljø, foresatte og idrettslag mtp. å skape aktivitet for elevene på skolen før og etter skoletid. Nærmiljøskolekoordinator skal være brobygger og bindeledd mellom skole, bydel og nærmiljøet. Les mer om nærmiljøskolekoordinatoren i vedlegget til høyre på denn siden.

Barnevernskonsulenten på skolen heter Martine Mangrud Bore, tlf.: 98681597 og er ansatt av bydelen i barnevernet med plass på skolen. Barnevernskonsulenten kan gi råd, veiledning og hjelp til familier eller barn som strever før problemene vokser seg store.

Barnevernkonsulenten i skolen jobber for at flere familier skal bli kjent med og bruke bydelens ulike hjelpetjenester på et tidlig tidspunkt. Les mer om barnevernkonsulenten i vedlegget til høyre på denne siden.