Hovedseksjon

Bruk skolemelding til å sende melding eller melde fravær

Hvis du skal sende melding til skolen eller melde fravær for ditt barn, kan du bruke Skolemeldingsappen. Du kan også velge å logge deg inn i Skoleplattform Oslo via Logg inn øverst på nettsiden.

Les mer om skolemelding og hvordan melde fravær for ditt barn.

Meld fravær via skolemelding.jpg

Kommunale tjenester i bydelen

Bydelskatalogen i bydel Grorud er laget for å gi en samlet oversikt over kommunale tjenester som jobber og har tilbud for barn, unge og deres familier. Katalogen er laget for rektorene og alle skolene i bydelen. Formålet med bydelskatalogen er å gjøre det enklere for deg som rektor og ansatt på skolene, å finne frem til våre tilbud.