Hovedseksjon

Regn med meg

Vi tilbyr «Regn med meg» (1stClass@Number), som er en kursrekke utviklet av Edge Hill University. (Les gjerne mer her https://everychildcounts.edgehill.ac.uk

Dette gjøres med en liten gruppe med elever som trenger ekstra hjelp og støtte for å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i matematikk. Det gjelder hovedsakelig for elever på 2. og 3. trinn. Målet med dette kurset er å øke den matematiske forståelsen slik at alle i størst mulig grad kan følge ordinær undervisningen i klasserommet. Skolens lærere avgjør hvem vi mener trenger dette kurset, og tar kontakt med aktuelle foresatte for samtykke.