Hovedseksjon

Kontakt AKS

Akitivitetsskolen blå logo

Personalet:

AKS – leder: Carina Oustad (tlf. 920 21 000)
Baseleder: Hilde Pedersen

BASE 1

1a: 948 19 372
1b: 948 19 425
1c: 905 34 912

BASE 2
2a: 948 36 978
2b: 948 24 092
2c: 948 23 741

BASE 3
3a: 908 56 530
3c: 482 51 357

Kjøkken:
Marhnia Moussaoui

Åpningstider

Daglig åpningstid er 07.30 - 17.00 (stengt når barna er på skolen).

Aktivitetsskolen har åpent i skolens høstferie, juleferie ,vinterferie, påskeferie og i sommerferien.

Hele juli måned, julaften, nyttårsaften samt alle røde kalenderdager og offentlige fridager er Aktivitetsskolen stengt. AKS har noe reduserte åpningstider i ferier. AKS har to planleggingsdager i august.