Hovedseksjon

Elevkompass

I arbeidet med å sikre elevenes grunnleggende ferdigheter følger vi skolens progresjonsplaner. Videre har vi implementert bruk av skjemaer for å følge elevenes grunn­leggende ferdigheter og delferdigheter i lesing og regning på individnivå. Målet er å gi bedre tilpasset undervisning, sikkerhet i elev­progre­sjon, muligheter for å styrke eleven med tidlig innsats – slik at elevene kan fullføre og bestå. Elev­kompasset skal være et verktøy som bidrar til at lærerne hele tiden kjenner elevenes pro­gresjon og hvor undervis­ning­en må til­passes den enkelte elev.