Hovedseksjon

Byomfattende gruppe/Plussgruppa

Lærere:
Martha Lowrey
Ivana Randic
Fatma Øzden
Vilde Andersen lærer/assistent

Assistenter:
Anette Gåsland
Nada Iuni Kayse
Gül Beltir
Latifa Bakhat
Felix Hjemli
Catherine Kae Diamante
Nazia Arshad