Hovedseksjon

Ordensreglement

Så lenge dette ikke er fastsatt i lov eller på annen måte, jf. opplæringsloven § 9 A-10, skal  Ordensreglementet regulere elevenes rettigheter og plikter på skolen. Reglementet skal inneholde regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak/sanksjoner som kan brukes mot elever som bryter reglementet, og regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler). Det er ellers opp til den enkelte kommune, fylkeskommune eller skole å avgjøre hvilke regler man ønsker i ordensreglementet.

For å lese Svarttjerns skoles Ordensreglement må du klikke på linken på høyre side.

Ordensreglement for Svarttjern skole