Permisjonsreglement

Skjemaet sendes: postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Søknad om timefravær skrives i meldingsboka/skolemelding og leveres kontaktlærer. 

Svarttjern skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. 

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende.

Skjema for søknad finner du som pdf HER

Skjema for søknad finner du her som WORD dokument.