Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Søknad om timefravær eller en dag skrives i meldingsboka/skolemelding og leveres kontaktlærer. 


Slik søker du du om permisjon for ditt barn:

Fyll ut et digitalt skjema (logg deg inn med MinID)

 

Skjemaet sendes:

postmottak@ude.oslo.kommune.no 

 

Svarttjern skole følger

Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen 

 

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende.