Permisjonsreglement

Søknad om permisjon skal inneholde elevens navn, klasse, fødselsdato, tidsrom det søkes permisjon for og begrunnelse for søknaden. 

 

Skjema for søknad om permisjon finner du her.