Vår profil

Elever jobber med skolearbeid

Svarttjern skole ligger på Romsås og er Oslos eneste 1-3 skole. Vårt mål er at alle skal oppleve et inkluderende og trygt skolemiljø med høy faglig standard. Alle barn vil lære. Alle barn har en gnist i seg. Alt vi har å gjøre er å tenne denne gnisten med motivasjon, varme, forventninger, trygghet og støtte. Vi har høye ambisjoner for våre elever!