Hovedseksjon

Vår profil

Små barn - store muligheter! Læringsutbytte i hver læringsøkt. 

Vårt mål er at alle skal oppleve et inkluderende og trygt skolemiljø med høy faglig standard. Alle barn vil lære. Alle barn har en gnist i seg. Alt vi har å gjøre er å tenne denne gnisten med motivasjon, varme, forventninger, trygghet og støtte. Vi har høye ambisjoner for våre elever!