Driftsstyret

Medlemmer av skolens driftsstyre 2020

 

Kjell Kristiansen (A)

Bodil Nordvik     (H)

Aike Rots (MDG)

Pia Wirum (Foreldrerep)

Annicken R. Stenmark (Foreldrerep)

Eli Størksen  (ansattes repr.)

Rolf Fagerli (ansattes repr.)

Ann Elisabeth Kallevik  (rektor), driftsstyrets sekretær

Referater fra Driftsstyret