Driftsstyret

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen (opplæringsloven § 11-1).

Gå til høyre side og klikk på det referatet fra Drifstyret du ønsker å lese!

Medlemmer av skolens driftsstyre 2017-2018

 Kjell Kristiansen (A), leder

Eldri Essén Ytterland, nestleder

Camilla Fossum Pettersen, (MDG)

Vigdis Bratli (H)

Pia Warum (FAU)

Eli Størksen (ansattes repr.)

Rolf Fagerli (ansattes repr.)

Ann Elisabeth Kallevik (fung.rektor) driftdstyrets sekretær