Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Oslo kommune å:

  • styrke det lokale selvstyret
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens ressurser
  • gi brukerne og de ansatte en reell innflytelse på skolens virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

Driftsstyret er plassert mellom direktøren for Utdanningsetaten (UDE) og skolens rektor. Rektor er styrets sekretær.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet, og hovedansvarsområdene er;

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering


Medlemmer av skolens driftsstyre 2022-2023

Kjell Kristiansen (AP) POLITISK REPRESENTANT OG NESTLEDER
Bodil Nordvik (H) POLITISK REPRESENTANT
Aike Peter Rots (MDG) POLITISK REPRESENTANT
Andre Lorentzen (AP) VARAMEDLEM
Sarawan Nadarasa (MDG) VARAMEDLEM
Ansar Godal (H) VARAMEDLEM
Pia Wirum FORESATT OG LEDER
Eli Størksen ANSATTE REPRESENTANT
Rolf Fagerli ANSATTE REPRESENTANT
Tina Martinsen Memis VARAMEDLEM FORESATT