Hovedseksjon

Dialogiske klasserom

Dialogisk undervisning handler om å finne ut hva elevene tenker, involvere seg i deres utvikling av forståelse, og hjelpe dem til å snakke seg gjennom misforståelser. Dialogisk undervisning er lærerens ansvar. Ved å bruke strategier som er nyttige når vi skal resonnere så kan lærere og elever utvikle forståelse sammen gjennom dialog.

 

Ved å engasjere elevene i dialog, kan lærere:

 

• Få fram tanker og idéer

• Forklare tanker og idéer

• Klargjøre meningen med det elevene skal gjøre i klassen

• Modellere eller demonstrere nyttige måter å bruke språket på

• Hjelpe elevene til å utvikle dypere forståelse, og til å utvikle nye måter å beskrive tankene sine