Hovedseksjon

Standarder

Smilet

Satsingsområdet vårt er å kvalitetssikre hver eneste læringsøkt, slik at læringsutbytte blir maksimalt for hver enkelt elev. Skolen har laget én standard for god klasseledelse og én for en god læringsøkt.

God klasseledelse inneholder en rekke punkter under overskriftene Struktur og regler, Støttende relasjoner, Motivasjon og forventninger og Læringskultur.

God læringsøkt har en rekke kriterier under overskriftene:

  • oppstart
  • fokustid
  • arbeidsøkt
  • oppsummering/avslutning