Svarttjern Pluss

Omsorg og trygghet

I august 2017 startet de første elevene i Svarttjern Pluss, skolens byomfattende gruppe. Skoleåret 2018/2019 vil dette være en gruppe for seks elever med Autismespekterforstyrrelser og behov for helhetlig tilbud gjennom skoledagen.
Alle elevene får en individuell opplæringsplan med målsettinger tilpasset elevens ferdigheter og behov, men vi etterstreber skolens moto «Små barn, store muligheter».

Vi ønsker at de elevene som har glede av det skal få en tilknytting til en ordinær gruppe. De vil da få muligheten til å være med på aktiviteter sammen med gruppen med støtte av personalet i Plussgruppen. Det blir også muligheter for mindre grupper hvor elever fra den ordinære gruppen deltar sammen med oss.

Skoledagen i Plussgruppen skal være tydelig og forutsigbar for elevene. Vi er opptatt av at de skal føle seg trygge og kjente slik at de kan bruke energien sin på å lære.

Svarttjern Pluss er byomfattende, og det er Utdanningsetaten som til enhver tid avgjør inntak av elever ut i fra søknader og PP-tjenestens sakkyndige vurderinger. Ta kontakt med Svarttjern skole dersom dere lurer på om Pluss kan være ett tilbud for deres barn, og besøk kan avtales. Søknadsfrist er 1. desember.