Hovedseksjon

Team 3

Kontaktlærere og trinnlærere:
3A Mie Staib Sørensen
3A Isabel Riise Haagensen
3B Bushra Asghard
3B Andreas Steinbakk 
3C Paulina Elsedora Mercedes Pirkola
3D Linn Moe


Spesialpedagoger:
Eli Størksen

Ressurlærer:
Marie Furulund

Mottak:
Kader Güngör 

Assistenter:
3A Tavga Karem Rahim
3A Elina Valeryevna Bekir
3B Abdalle Ahmed
3C Chatinka Norby
3C Aferdita Zenelaj Lille 
3D Jan-Erik Smeby
3D Mobin