Hovedseksjon

Team 1

Kontaktlærere og trinnlærere:
1A Asrin A. Abdullah
1A Emine Karatepe
1B Kristin Jacobsen
1B Astrid Songedal
1C Tove Sarre Jensen
1C Amal Mohamed Elmi 

Spesialpedagoger:
Eli Størksen

Ressurslærer:
Marie Furulund

Mottak:
Kader Güngör 

Assistenter:
1A Madina Jesaevna Kantajeva
1A Rikke Jansson
1B Espen Dalen
1B Eliah
1C Nurten Sezgin
1C Adrian