Hovedseksjon

Skolestart

Velkommen

Endelig er vi i gang med skoleåret!

Det har vært fint å møte elevene våre igjen etter sommeren.
Vi ser fram til samarbeidet med alle foresatte om læring og trivsel på skolen.

Det er viktig for oss at vi kan nå alle med skolemelding. Dersom det ikke allerede er gjort, bør skolemeldingsappen lastes ned til mobil (se vedlegg for veiledning). Foreldremøtene kommer tidlig på høsten. Vi sees der!
Vel møtt!