Informasjon om innskriving for skolestartere 2021

sommerskole

Utdanningsetaten vil sende et informasjonsskriv til foreldrene til skolestarterne, der vil foreldrene bli bedt om å fylle inn innskrivingskjema på nett. Informasjonen foreldrene fyller inn vil bli tilgjengelig for skolen digitalt.

Av personvernhensyn og taushetsplikt er det fjernet flere punkter som før stod på skjema. Dette medfører at du som foresatt må ta kontakt med skolen for at vi skal motta nødvendig informasjon. 

Opplysninger vi ønsker er:

·      Om eleven ønsker opplæring i/på samisk.

·      Om eleven har hatt oppfølging i barnehage ønsker skolen å ha et tverrfaglig møte for å henvise eleven til PPT for utredning av behov for spesialundervisning eller utsatt skolestart. 

·      Om dere oppholder dere utenlands.

·      Om dere ønsker å bytte skole, har flyttet eller kommer til å flytte.

·      Om det er behov for særskilt tilrettelegging som medfører fysiske tiltak på skolebygget.

 

 

Velkommen til å kontakte oss:

 

Skolens kontor                      tlf. 22 78 99 00

Mona (inspektør)                   tlf. 93 60 14 04

Gro Eline (sosiallærer)         tlf. 92 88 05 83