ADVARSEL! Usikker is på Svarttjern!

Usikker is

ADVARSEL: USIKKER IS
Isen som nå har lagt seg på vannene kan tilsynelatende se trygg ut, men det er den ikke! Vi har sett at mange «skal bare» utpå og sjekke. Det er farlig!
Vil du vite mer om hvor farbar isen er i ditt område, sjekk denne siden https://www.varsom.no/isvarsling/ for mer informasjon
I isvarslene for hvert område finner du våre viktigste ferdselsråd for årstiden. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.