Påmelding sommerskolen åpner 11.mars

sommerskole

Hvordan melder du på eleven?

 • Påmeldingen er åpen fra 11. til 17. mars 2020.
 • Elevene meldes på her.
 • Du setter opp en ønskeliste med inntil fem kurs, og prioriterer kursene fra 1 til 5.

Hvilket trinn kan du melde eleven på?

 • Du melder eleven på det trinnet han eller hun går på våren 2020. Går eleven i fjerde klasse denne våren, er det kursene for 3.4. trinn som gjelder.
 • Hvis eleven ønsker seg ekstra utfordringer, kan du melde han eller hun på kurs over sitt klassetrinn.
 • Du kan også melde eleven på kurs under sitt klassetrinn.

31. mars får du vite hvilket kurs eleven har fått plass på

 • Alle vil få én kursplass eller én plass på venteliste.
 • Vi prøver å gi alle det første ønsket sitt. Er det flere søkere enn plasser på et kurs, trekker vi lodd om hvem som får plass.
 • Hvis eleven likevel ikke ønsker kursplassen, er det fint om du melder eleven av så fort så mulig.
 • Fra torsdag 2. april kan du melde eleven på ledige plasser og ventelister. Du kan velge én ledig kursplass eller én plass på venteliste per uke.
 • Du kan rykke opp fra venteliste til kursplass helt frem til første kursdag.