Skolehage på Svarttjern

skolehage
Svarttjern skole er utvalgt som en av Økologisk Norges skolehageprosjektskoler for 2021.
Gratulerer til oss, elevene og foresatte
 
Dette innebærer kort fortalt at:
To ansatte ved Svarttjern skole får tilbud om skolehagekurs (tre dager i løpet av sesongen 2021).
Skolen får 150 000,- til rådighet til fysiske materialer til skolehagen.
Skolen får hjelp og veiledning fra Økologisk Norge gjennom det første etableringsåret i 2021.
Skolen får ta del i et nettverk av 10 andre prosjektskoler i 2021.