Påmelding til Sommerskolen Oslo er 13.–19. mars

Sommerskolen

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever på 1.–13. trinn som bor i Oslo. Kursene gjennomføres de to første ukene etter skoleslutt og de to første ukene før skolestart: uke 26, 27, 32 og 33.

Felles mål for alle kursene er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt og sosialt læringsmiljø.

Når du melder deg på lager du en ønskeliste på inntil fem kurs, og prioriterer kursene fra 1 til 5. 

Plassene fordeles ved loddtrekning, og resultatet av loddtrekningen sendes på sms/epost tirsdag 2. april. Alle får en kursplass eller en plass på venteliste. 

Årets kurstilbud består både av flere populære kurs fra i fjor, i tillegg til noen spennende nyheter.

Vil du se en video om Sommerskolen Oslo, klikk HER!