Velkommen til innskriving på Svarttjern skole

Velkommen til innskriving

Barn som skal begynne i 1. klasse skoleåret 2019 / 2020 er født i 2013

Sted: Svarttjern skole

MANDAG 10. DESEMBER     kl. 17.00 – 19.00
eller
TIRSDAG 11. DESEMBER     kl. 08.00 – 11.30

Barnet skal være med på innskrivingen.

Velkommen!