Innkalling til foreldremøter for 2. trinn og for 3. trinn

Foreldremøte

Vi har gleden av å innkalle foreldre til dere med barn på høstens 2. og 3. trinn til foreldremøte. På foreldremøtet vil dere få diverse informasjon om hvordan vi tenker å organisere skolehverdagen for lærere og elever fra høsten av. Trykker du på dokumentet under denne teksten, vil du få opp innkallingen som også skal være sendt ut med ranselpost

Med vennlig hilsen

Mona Nikolaisen

sosiallærer / trinnleder Svarttjern skole

Tlf: 22 78 99 00/04