Folkemøte 27. september kl.18:00 på Linderud senter

 Hva kan vi som foreldre bidra med for å gjøre Groruddalen bedre for vår ungdom?
Når barn og ungdom dropper ut av skolen og/eller havner i rus og kriminalitet, har foreldre nok kunnskap og får de nok støtte til å klare disse utfordringene?
Vi trenger å ta den viktige og vanskelige diskusjonen om hvilke tiltak som trengs for å engasjere flere. Uten at foreldrene stiller opp, blir det svært vanskelig for politi, skolen, idrettslag og andre å bruke kunnskapen som skal til for å støtte foreldrene med råd. Vi ma vite av foreldre hva som skal til for at de kan delta! Vi ma fa flere foreldre opp og fram i idrettslag, på foreldremøter, i borettslag, sameier, FAU-er og som natteravner. Det er viktig at alle foreldre deltar aktivt i sine barns aktiviteter.
 
Velkommen!
 

linken til høyre får du informasjonsplakaten Foreldrerollen med info om pannelet som deltar på Folkemøte på Linderud senter 27. september.