Sommerklubb 2019

AKS

I løpet av juni og i hele august kan ditt barn få varierte fritidstilbud på Aktivitetsskolen på Svarttjern skole. Les den vedlagte oversikt over hva som skjer i løpet av sommeren på AKS på Svarttjern!