Kodekurs for elever på 4. trinn

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes fra kl. 15.00-16.30 i AKS' lokaler. 

Morsomt å programmere

Det finnes mange grunner til å lære seg å programmere. Først og fremst er det veldig morsomt. Som programmerer kan man bygge noe helt eget, et program eller et spill som kan være både nyttig, lærerikt og underholdende. 

På kodekurset vil elevene bli kjent med Scratch. Dette er et programmeringsspråk hvor elevene programmerer ved å dra og sette sammen klosser. Litt som å bygge med LEGO. Scratch gir et godt grunnlag for å lære seg andre programmeringsspråk etterpå.

Ungdomstrinnselever som instruktører

Det er ungdomstrinnselever fra Osloskolen som er instruktører på kodekursene. 

Ungdomsskoleelevene har fått opplæring i regi av Kodegenet AS, som også har utviklet innholdet og kursmateriellet som skal brukes på kodekurset. Kodegenet AS har lang erfaring fra slikt arbeid, blant annet gjennom organisasjonen Lær Kidsa Koding. På kodekurset vil det alltid være ansatte fra AKS tilstede, i tillegg til instruktørene.

Elevene som deltar på kodekurset får et eget kurshefte og en brukerkonto på nettsiden til Scratch.

Påmelding på via Skoleplattform Oslo 

Påmelding skjer ved via en påmeldingsløsning. Tilgang til påmeldingsløsningen får dere ved at eleven logger seg på Skoleplattform Oslo via skolens nettside.

  1. Klikk på Vis flere verktøy
  2. Velg ikonet Koding 

Alternativt kan dere gå direkte til påmeldingsløsningen.

NB! Det er det brukernavnet og passordet som eleven bruker på skolen som skal benyttes. Når eleven har logget seg på, får dere oversikt over hvilke kurstidspunkter eleven kan velge imellom. Velg kursrekken som passer best og meld barnet på.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med skolen.