Gratis kjernetid i AKS

Hvem får gratis kjernetid?

Skoleåret 2017/2018 gjelder tilbudet for elever i første og andre klasse. Tilbudet gjelder fra 1. august 2017.
I ferier kan de elevene med gratis kjernetid kun være på AKS mandag og onsdag.

Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke

Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og

sommerferien, utenom juli da AKS er stengt)

På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven kan være på AKS ½ dag

Dette er likt i hele bydelen.

Dette er gratis

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke
  • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og
  • sommerferien, utenom juli da AKS er stengt)
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven kan være på AKS ½ dag

Elever som ønsker å være på AKS mer enn dette, kan kjøpe heldagsplass til redusert pris.

Heldagsplass til redusert pris

En heldagsplass koster fra 223 til 947 kroner per måned avhengig av foresattes inntekt. Med heldagsplass kan eleven være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.
Målet med gratis AKS-tilbud for skolestartere i noen bydeler er:

  • Å styrke elevenes språkferdigheter
  • Å øke deltakelsen i AKS
  • Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Oslo bystyre har vedtatt at elever ved skoler i noen bydeler får tilbud om gratis kjernetid i Aktivitetsskolen. Skoleåret 2017/2018 gjelder dette skoler i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand. 

Les mer om gratis kjernetid og hvordan du søker plass. 

Ta kontakt med skolen hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på eleven.