Foreldremøte på AKS - Våren 2019

Agenda:                                                                                                                                                        

  • Info om dagsrytmen/rutiner
  • Praktisk informasjon/hjemmesiden
  • Info om læringsstøttende aktiviteter
  • Ukeplan
  • Gratis kjernetid
  • Eventuelt

Vi ønsker en tilbakemelding på hvor mange som kommer, returner svarslippen eller send mail til: carina.oustad@ude.oslo.kommune.no senest mandag 12.03.19