Årsoversikt 2019-2020

Venn

På høyre siden kan de lese og laste opp dokumentet ÅRSOVERSIKT 2017-2018. På dette viktige dokumentet kan du se hele skoleåret 2016-2017 delt opp i måneder. For hver måned i skoleåret kan du også lese om hva som er SATSINGSOMRÅDE, AKTIVITET og MÅL FOR OPPLÆRINGEN.

Vi håper og tror at du kan lese denne oversikten som sammen med ukeplanen utgjør selve strukturen i vår opplæringstilbud for ditt barn!

Årsoversikt dokumenter