Ukeplan for Aktivitetsskolen

Klikk på linken under fanen Ukeplaner for AKS på høyre siden for å lese hve som skjer denne uken. Her vil du alltid finne ukeplanen for de fem siste ukene.