Viktig info om AKS - Høsten 2019

I dette skrivet er det en del nyttig informasjon til dere foresatte.

Morgenåpning
Vi åpner 07:30 og serverer frokost fram til 08:10.
Vi serverer havregrøt og knekkebrød med enkelt pålegg.

Måltider
Måltidstider på ettermiddagen er fra kl. 13:30 – 14:30

Vi har ikke anledning til å svare telefonen i dette tidsrommet.

Skiftetøy
Vi er mye ute hver dag, både morgen og ettermiddag. Vi er ute selv om elevene har hatt plussdag på skolen. Viktig: sjekk om ditt barn trenger skiftetøy. Det er ønskelig at alle har: undertøy, sokker, t-skjorte/genser, bukse og regntøy/gummistøvler liggende i garderoben.

Husk å merke tøy og utstyr med barnets navn. Husk innesko!

Faste hjemtider
Foresatte har ikke anledning til å ringe AKS for å be om å sende elever hjem eller at elever skal møte opp på parkeringsplassen eller til butikken. Vi oppfordrer så langt det er mulig at man har faste hjemsendingstider. Ved endring, send en sms innen kl. 12.00 samme dag.

Når det er stor pågang på telefonen, går dette utover barnas aktiviteter og de voksnes arbeidsoppgaver. 

Ved fast hjemsendelse er det viktig å være klar over at dersom AKS har fått beskjed om å sende en elev hjem alene, så er det foresattes ansvar at eleven kommer hjem. I det eleven blir krysset ut fra AKS, har AKS oppfylt sine plikter og kan ikke holdes ansvarlig hvis eleven finner på noe annet på hjemveien.

Drikkeflaske
Vi ønsker at alle har en navnet drikkeflaske i sekken eller på plassen i garderoben. Det holder med en tom vannflaske/brusflaske. Vi vasker flaskene etter behov.

Facebook
AKS har sin egen facebookgruppe. Dette er en lukket gruppe som foreldre kan melde seg inn i. Her vil vi legge ut nyttig informasjon som f.eks. ukeplan og informasjon om aktiviteter og påminnelser. Retningslinjene for bruk av denne siden ser dere øverst på facebookgruppen "AKS Svarttjern"

Bilkjøring
Det er ikke tillatt å kjøre bil opp til skolens område. Dette er for å ivareta barnas sikkerhet. Veien er en del av skolegården, og barn leker og spiller ball her.

Aktiviteter
Vi har utetid hver dag hvor det er både frilek og organiserte aktiviteter, barna kan spille ball, hoppe tau, leke i klatrestativene med mer. Når vi er inne kan barna blant annet perle, tegne, fargelegge, bygge med Lego og andre konstruksjonsleker. I gymsalen har vi stikkball, turning og hinderløype flere ganger i uken.

Høstens aktiviteter er under planlegging, og mer info kommer senere. Denne høsten deler vi opp barna trinnvis under måltidet og når de har læringsstøttende aktiviteter, slik at alt vi gjør blir tilpasset barnets alder og nivå.

Læringsstøttende aktiviteter betyr at vi gjennom lekpregede aktiviteter repeterer noe av det elevene har lært på skolen. Vi bruker uke 34 og 35 på å bli kjent, og få inn gode rutiner.

Gratis kjernetid
Elevene kan få gratis AKS etter skoletid inntil 12 timer pr uke, fordelt på mandag–torsdag fra kl. 13.30–16.00 og fredag fra 13.30–15.30.

I skolens ferier kan barna være her to dager som er satt til mandag og onsdag fra 09:00-15:00, dette er likt i hele bydelen.

På planleggingsdager/inneklemte feriedager så kan barna være på AKS en ½ dag.

Ønsker dere at barna skal være på AKS mer enn dette, så kan dere kjøpe heldagsplass til redusert pris.

Målet med gratis kjernetid er å styrke barnas språkferdigheter, det er derfor viktig at barna er her under aktiviteter og ikke blir hentet før kl.15:30

Kontaktinfo: Telefon: 22789940    Mobil: 48251357

E-post:

Carina: carina.oustad@ude.oslo.kommune.no

 

Med vennlig hilsen

Arja P. Pettersson                                                                       Carina Oustad